Suplement

Economia

Existeixen petites estratègies per evitar despeses innecessàries


Economia

Des d’un punt de vista purament economicista, el foment de la natalitat és un factor decisivament important, perquè el relleu generacional és imprescindible i perquè per produir fa falta mà d’obra


Economia

Una pujada de tipus d’interès té sempre un doble vessant. És una mala notícia per a qui estigui endeutat, ja sigui un particular i la seva família, una empresa o un estat. I una bona notícia per a qui tingui estalvis


Economia

La penosa execució pressupostària de 2021 mostra una imatge similar a la de fa 10 o fins i tot 20 anys, quan el greuge estava gestant un emprenyament col·lectiu


Economia

Perquè una bombolla esclati, primer s’ha d’inflar. Ara mateix no hi ha prou indicis que el sector estigui massa inflat, però valguin algunes reflexions per, com a mínim, estar alerta


Economia

Al contrari que altres valors que cotitzen, rere una criptomoneda no hi ha res més que una llarga inscripció de processos informàtics