Suplement

Economia

Les empreses emergents plantegen innovacions molt diferents les unes de les altres, però amb un objectiu comú: millorar l’experiència del consumidor deixant una empremta positiva en el planeta


Economia

Més enllà de fulls d’excel que, des del despatx, puguin demostrar la viabilitat del sistema, al carrer, a les indústries, les oficines, centres logístics i els establiments de restauració, hi ha una realitat d’ajustaments salarials i d’empreses –algunes molt grans, com les bancàries– que empenyen el seu personal de més edat cap a prejubilacions no necessàriament voluntàries


Economia

Els modestos 15 euros d’increment del salari mínim interprofessional (SMI) ha reviscolat els debats encesos sobre la conveniència no només del mateix augment, sinó de l’existència d’un llindar salarial mínim


Economia

El canvi es produeix també en un context de fort creixement de les compres electròniques


Economia

Continuaran sent un problema mentre no hi hagi un sistema econòmic amb capacitat de generar llocs de treball i que aquests siguin prou productius com per merèixer remuneracions més elevades


Economia

Els països del G-7 han fet el primer pas per aconseguir una fiscalitat global. Aquest és un concepte que, per portar-ho a la base més esquemàtica, significa que una gran corporació internacional amb tentacles a tot el món pagui impostos similars en els països on desenvolupa la seva activitat. En aquesta primera proposta, que encara […]