Suplement

Ets i uts

La setmana passada vam veure que el mot algo, que no és acceptat per l’Institut d’Estudis Catalans, no té una solució única perquè té diferents usos i significats. Avui veurem fraseologia típica en què s’usa aquesta paraula i com la podem dir en català fresc i natural. Quan no sabem amb exactitud una cosa, sovint […]


Ets i uts

Aquesta paraula castellana, *algo, que es fa servir molt, té diversos significats i s’usa en diferents contextos dins la frase; per tant, no sempre li escau la mateixa solució. Vegem en quins sentits utilitzem aquesta paraula incorrecta i com ho hem dir de manera que no cometem una interferència lingüística ni un calc. Per començar, […]


Ets i uts

La paraula esport és un anglicisme recent, sport, en seria la forma. En realitat, però, el mot anglès és un escurçament de disport, forma provinent del francès antic desport que, alhora, és una ultracorrecció de la forma deport. L’esport és, sens dubte, un magnífic aliat per a la salut física, però cal esforçar-se, cal “suar”. […]


Ets i uts

Avui tractarem per última vegada de les diverses mirades que podem fer en diferents situacions de la vida. I començarem amb un personatge de ficció que va inspirar molt els cineastes i els escriptors. Parlem de Sam Spade, el famós detectiu de l’escriptor Dashiell Hammett, que es diu que tenia una mirada d’àguila, això és, […]


Ets i uts

La netedat és una virtut, sens dubte, tant física com d’esperit. Ara, qui estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra, com diu la Bíblia. I ja que hem citat la Bíblia, podríem comentar que l’expressió ser net(a) com una patena, que vol dir ser realment molt net, ve de la religió cristiana perquè […]


Ets i uts

L’adjectiu brut/a vol dir diverses coses. S’aplica, per exemple, als animals irracionals (bèsties brutes), també s’usa per a les coses que no han estat refinades o polides: el petroli brut, un diamant brut. Un text en brut és un esborrany, el que no és definitiu. Evidentment, brut/a també vol dir ‘absent de netedat’, com en […]