Suplement

Ets i uts

El 1791 el metre va ser definit per l’Acadèmia Francesa de les Ciències com la deumilionèsima part del quadrant d’un meridià terrestre. El nom, el va introduir en italià un segle abans, el 1675, el científic Tito Livio Burattini, que va canviar la mesura universal, proposada pel filòsof anglès John Wilkins el 1668, pel nom […]


Ets i uts

Els més grans ho recordaran: abans es feien servir mesures tradicionals com la lliura o l’unça. I no eren universals. Com que cada terra fa sa guerra, l’unça catalana no era igual a la onza castellana (la primera era equivalent a 33,33 grams i la segona, a 28,75 grams). Ara fem servir el sistema mètric […]


Ets i uts

La setmana passada vam veure adjectius que poden funcionar com a sinònims de lent, però ens havíem deixat coses dins el tinter i avui ho explicarem. Es tracta de dues paraules que sentim dir de vegades, sobretot en gent jove, i que convindria reemplaçar-les per d’altres que sempre s’han dit. La primera és *pachorra, que […]


Ets i uts

La lentitud se sol associar a la vellesa, al decaïment, a la decrepitud, a la fi dels nostres dies; però també al deteniment, a l’observació acurada, a la contemplació, a menjar sense presses (no pas *slow food), al ioga i a un estil de vida més sa del que portem en general. No se sol […]


Ets i uts

Ràpidament és un adverbi, és a dir, una d’aquelles paraules que no tenen gènere, tot i que es formen amb l’adjectiu en femení (ràpida), i que modifiquen o complementen el significat del verb, d’un adjectiu, d’un altre adverbi o de l’oració. Avui veurem expressions que poden tenir un significat semblant al de ràpidament. D’entrada, cal […]


Ets i uts

Vivim en un món on se’ns demana ser ràpids, àgils i eficaços. És el món de la immediatesa d’internet. Fer-ho bé, amb criteri i de manera fiable ja és tota una altra cosa, no trobeu? Avui dediquem aquest article justament al concepte de ‘ràpid’, a expressions que hi fan referència i als seus sinònims en […]