Suplement

Ponts

Els ponts, com a exemples d’enginyeria civil, són construccions fonamentals de la història de l’ésser humà. Es troben tant a l’espai rural com a l’entorn urbà. Dins una població, per exemple, permeten salvar desnivells, connectar les ribes d’un riu o superar el pas de trens i altres mitjans de locomoció i, dins el medi natural, […]